ശ്വേതാ മേനോന്റെ ഭർത്താവ് ശ്രീവത്സൻ മേനോന്റെ മാതാവ് സതീദേവി അന്തരിച്ചു

സതീദേവി പി. മേനോൻ അഭിനേത്രിയും മോഡലും അവതാരകയുമായ ശ്വേതാ മേനോന്റെ ഭർത്താവ് ശ്രീവത്സൻ മേനോന്റെ മാതാവ് സതീദേവി പി. മേനോൻ (74)…

error: Content is protected !!