ശബരിമല ദർശനത്തിനെത്തിയ ശ്രീലങ്കൻ സ്വദേശിനിയെ പമ്പയിൽ കാണാതായി

ശബരിമല> ശബരിമല ദർശനത്തിന് എത്തിയ ശ്രീലങ്കൻ സ്വദേശിനിയായ തീർത്ഥാടകയെ പമ്പയിൽ കാണാതായി. ഭർത്താവ് പരമലിംഗത്തിനും സംഘത്തിനും  ഒപ്പം ദർശനത്തിന് വന്ന ജലറാണിയെയാണ്…

error: Content is protected !!