ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം തെക്കേ നടറോഡിൽ മാൻഹോളിൽ തട്ടി തലയിടിച്ച് വീണ സ്ത്രീ മരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരത്ത് റോഡിൽ തലയിടിച്ച് വീണ് സ്ത്രീ മരിച്ചു. ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം തെക്കേ നട റോഡിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിക്കാണ് സംഭവം.…

error: Content is protected !!