‘കഠിനാധ്വാനവുമുള്ള ശാസ്ത്ര സംഘവും മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കാൻ മോദിയുമുണ്ടെങ്കിൽ അസാധ‍്യമായൊന്നുമില്ല’; കെ. സുരേന്ദ്രന്‍

ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്ര നേട്ടമായി മാറിയ ചന്ദ്രയാന്‍ 3 ദൗത്യത്തിന്‍റെ വിജയത്തില്‍ ഐഎസ്ആര്‍ഒ ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്ര ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും…

error: Content is protected !!