ശ്രീലങ്കയിൽ ഇന്ന്‌ 
ദേശീയ പണിമുടക്ക്‌

കൊളംബോ നികുതിനിരക്ക്‌ കുത്തനെ കൂട്ടിയതിനെതിരെ  ബുധനാഴ്ച ശ്രീലങ്കയിൽ ദേശീയ പണിമുടക്ക്‌. അന്താരാഷ്ട്ര നാണ്യനിധിയുടെ നിബന്ധന പ്രകാരം ജനുവരിമുതൽ നികുതി കൂട്ടേണ്ടതുണ്ട്.…

error: Content is protected !!