സാമ്പത്തികപ്രതിസന്ധി : സൈന്യത്തെ പകുതിയാക്കാൻ ലങ്ക

കൊളംബോ സാമ്പത്തികപ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനാൽ സൈന്യത്തെ പകുതിയായി വെട്ടിച്ചുരുക്കാൻ ശ്രീലങ്ക. 2030ഓടെ സൈനികരുടെ എണ്ണം ഒരുലക്ഷമാക്കുമെന്ന്‌ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. നിലവിൽ…

error: Content is protected !!