ഒമ്പത് വൈസ് ചാൻസലർമാർ നാളെ രാവിലെ 11.30 ന് മുമ്പ് രാജിവെക്കണം; ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍

തിരുവനന്തപുരം: 9 സർവകലാശാല വിസിമാരുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. നാളെ തന്നെ വിസിമാർ രാജിവെക്കണമെന്നാണ് ഗവർണറുടെ ആവശ്യം.…

9 സർവകലാശാല വിസിമാർ രാജിവെക്കണം; ആവശ്യവുമായി ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍

Last Updated : October 23, 2022, 17:49 IST തിരുവനന്തപുരം: 9 സർവകലാശാല വിസിമാരുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗവർണർ ആരിഫ്…

സെനറ്റ്‌ അംഗങ്ങളെ അയോഗ്യരാക്കൽ; ഗവർണറുടെ ആവശ്യം തള്ളി വിസി

തിരുവനന്തപുരം > കേരള സർവകലാശാലയിലെ 15 സെനറ്റ്‌ അംഗങ്ങളെ അയോഗ്യരാക്കണമെന്ന ഗവർണർ ആരിഫ്‌ മുഹമ്മദ്‌ ഖാന്റെ ആവശ്യം തള്ളി വൈസ്‌ ചാൻസിലർ…

error: Content is protected !!