ഇരുമ്പ് തോട്ട ഇലക്ട്രിക് ലൈനിൽ തട്ടി വയോധിക മരിച്ചു

 കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഏറെനാളായി മകളോടൊപ്പം ചെന്നൈയിൽ ആയിരുന്ന ശാന്ത നാട്ടിലെത്തിയത്.  Source link

error: Content is protected !!