വായ്പകളെ സുരക്ഷിതമാക്കാം; കടക്കെണിയിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ 5 വഴികൾ

Spread the loveസമ്പാദിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നവരുടെ ആദ്യ ശീലമാണ് ചെലവാകുന്നത് കുറയ്ക്കുക എന്നത്. നാളേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നീക്കിയിരുപ്പിൽ ഇന്ന് ആവശ്യമുള്ളതിന് വേണ്ടി പണം ചെലവഴിക്കാൻ പലരും മടിക്കും. നിക്ഷേപത്തിന് മാറ്റി വെയ്‌ക്കുന്ന പണം തൊടാതെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ഇഎംഐ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യങ്ങൾ നടത്തുക എന്നതാണ് ഇവർക്ക് മുന്നിലുള്ള ഒരു വഴി. ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കടക്കാരനാവുക എന്നതാണ് നിക്ഷേപകരിൽ ചിലരുടെ രീതി.Source link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: