കണമലയിൽ രണ്ടു പേരേ കൊന്ന കാട്ടുപോത്ത് ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചവരെ തല്ലുമെന്ന് റേഞ്ച് ഓഫീസറുടെ ഭീഷണി

Spread the loveഇത്തരക്കാരെ സ്കെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും റേഞ്ച് ഓഫീസർ ജയൻ വ്ലോഗറോട് പറയുന്ന ഓഡിയോ പുറത്ത്Source link

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!