കോട്ടയത്ത് ബസ്സുടമയെ മർദിച്ച സംഭവം; തുറന്ന കോടതിയിൽ മാപ്പ് പറയാമെന്ന് CITU നേതാവ്

കോട്ടയം തിരുവാർപ്പിൽ ബസ് ഉടമയെ മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ തുറന്ന കോടതിയിൽ നിരുപാധികം മാപ്പ് പറയാമെന്ന് സിഐടിയു നേതാവ് കെ ആ. അജയ്.…

error: Content is protected !!