സെനറ്റ്‌ അംഗങ്ങളെ അയോഗ്യരാക്കൽ; ഗവർണറുടെ ആവശ്യം തള്ളി വിസി

തിരുവനന്തപുരം > കേരള സർവകലാശാലയിലെ 15 സെനറ്റ്‌ അംഗങ്ങളെ അയോഗ്യരാക്കണമെന്ന ഗവർണർ ആരിഫ്‌ മുഹമ്മദ്‌ ഖാന്റെ ആവശ്യം തള്ളി വൈസ്‌ ചാൻസിലർ…

error: Content is protected !!