രോഗിയുടെ ജീവന് വിലപേശി: അടിമാലി പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരൻ വിജിലൻസിന്‍റെ പിടിയിൽ .

രോഗിയായ ഭർത്താവിന്റെ ജീവന് വിലപേശിയതിൽ പ്രകോപിതയായ റിട്ട: വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ പരാതിയിൽ അടിമാലി പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരൻ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ വിജിലൻസിന്‍റെ പിടിയിലായി.…

error: Content is protected !!