‘ശാസ്ത്രബോധമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന് മാത്രമേ പുരോഗതി സാധ്യമാകു’; ചന്ദ്രയാന്‍ 3 വിജയത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍

ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ ചന്ദ്രയാന്‍ 3 ദൗത്യത്തിന്‍റെ വിജയത്തില്‍ ഐഎസ്ആര്‍ഒ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ അഭിനന്ദിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തെ ഗവേഷണ, പര്യവേക്ഷണങ്ങൾക്ക്…

error: Content is protected !!