ചാന്ദ്രയാൻ 3 ; റോവർ സഞ്ചാരം തുടങ്ങി , പരീക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുതുടങ്ങി

തിരുവനന്തപുരം വിജയകരമായ സോഫ്‌റ്റ്‌ ലാൻഡിങ്ങിനുശേഷം ചാന്ദ്രയാൻ 3ലെ റോവർ ചാന്ദ്രപ്രതലത്തിൽ സഞ്ചാരം തുടങ്ങി. പിൻചക്രത്തിലുള്ള അശോകസ്തംഭം, ഐഎസ്‌ആർഒ മുദ്ര എന്നിവ…

ഇന്ത്യയാൻ ; ചരിത്രമെഴുതി ചാന്ദ്രയാൻ 3 പറന്നിറങ്ങി , ലാൻഡറിൽനിന്ന് 
 റോവർ പുറത്തിറങ്ങി

തിരുവനന്തപുരം ചന്ദ്രനിൽ പ്രഭാതം വിടർന്നു. ചരിത്രമെഴുതി ചാന്ദ്രയാൻ 3 പറന്നിറങ്ങി. നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനും ചങ്കിടിപ്പിനും വിരാമമിട്ട്‌ ഇന്ത്യ ചന്ദ്രനെ തൊട്ടു.…

അഭിമാനദൗത്യം : വാനോളം കേരളവും ; ചാന്ദ്രയാൻ 3ൽ പങ്കാളിയായത്‌ കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള 
പൊതുമേഖലയിലെ 6 എണ്ണം ഉൾപ്പെടെ 20 സ്ഥാപനം

തിരുവനന്തപുരം ചാന്ദ്രയാൻ 3 ദൗത്യവിജയത്തിൽ അഭിമാനത്തോടെ കേരളവും. കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള ഇരുപത്‌ സ്ഥാപനവും ദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളികളായി എന്നത്‌ അഭിമാനം വാനോളം ഉയർത്തുന്നു.…

ചാന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിൽ കെെയൊപ്പിട്ട് ചവറ കെഎംഎംഎൽ

കൊല്ലം ചാന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിൽ കെെയൊപ്പ് പതിപ്പിച്ച് സംസ്ഥാന പൊതുമേഖലാ വ്യവസായ സ്ഥാപനമായ ചവറ കെഎംഎംഎൽ. ഇവിടെ നിന്നുള്ള ടൈറ്റാനിയം സ്‌പോഞ്ച്…

error: Content is protected !!