മുസ്ലിംലീഗിന് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനോടുളള വിരോധം ചാൻസലറെ മാറ്റാനുള്ള ബില്ലിന് കോൺഗ്രസിനെ യൂടേൺ അടിപ്പിച്ചതായി കെ.സുരേന്ദ്രൻ

കെ. സുരേന്ദ്രൻ തിരുവനന്തപുരം: ഗവർണറെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറ്റാനുള്ള ബില്ലിന്റെ കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് യൂടേൺ എടുത്തത് മുസ്ലിംലീഗിനെ ഭയന്നാണെന്ന് ബിജെപി…

error: Content is protected !!