ചങ്ങരംകുളം പെരുമുക്കിൽ കുട്ടികളുടെ കരോൾ സംഘത്തിന് നേരെ ആക്രമണം

മലപ്പുറം> മലപ്പുറം ചങ്ങരംകുളത്ത് കുട്ടികളുടെ ക്രിസ്മസ് കരോൾ സംഘത്തിന് നേരെ ആക്രമണം. ദ്യപിച്ചെത്തിയ സംഘമാണ് ആക്രമിച്ചതെന്ന് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തിൽ അഞ്ച്…

error: Content is protected !!