പൊലീസ് തലപ്പത്ത് വ്യാപക അഴിച്ചുപണി; ഹര്‍ഷിത അട്ടല്ലൂരി വിജിലന്‍സ് IG, ദക്ഷിണമേഖല ഐജിയായി സ്പര്‍ജന്‍കുമാര്‍

തിരുവനന്തപുരം: ഐ.പി. എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി പൊലീസ് തലപ്പത്ത് വ്യാപക അഴിച്ചുപണി. തിരുവനന്തപുരം ,കൊച്ചി ,കോഴിക്കോട് കമ്മീഷണര്‍മാരെ മാറ്റി. സി.ച്ച്…

error: Content is protected !!