മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പൊലീസ്‌ നടപടി ആദ്യമല്ല

തിരുവനന്തപുരം> മാധ്യമധർമത്തിന്‌ നിരക്കാത്ത പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിലെ മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങളും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും പൊലീസിന്റെ നിയമ നടപടികൾ നേരിടുന്നത്‌ ആദ്യമെന്ന പ്രചാരണം തെറ്റ്‌. യുഡിഎഫ്‌ സർക്കാരിന്റെ…

error: Content is protected !!