തൊഴുത്തിൽ ചാര്‍ജ് ചെയ്യാനിട്ടിരുന്ന മൊബൈൽ ഫോണ്‍ എടുക്കുന്നതിനിടെ ഷോക്കേറ്റ് യുവാവ് മരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: ചാർജ് ചെയ്യാനിട്ടിരുന്ന,  മൊബൈ ഫോൺ എടുക്കുന്നതിനിടെ ഷോക്കേറ്റ് ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ യുവാവ് മരിച്ചു. വിളവൂർക്കൽ ഈഴക്കോട് ചെറുമുറി ഷാലോം നിവാസിൽ എസ്…

error: Content is protected !!