‘തിലകം അണിഞ്ഞാൽമാത്രം തിരിച്ചുവരാം’ , അല്ലെങ്കിൽ, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്‌ ഇവിടെനിന്ന്‌ പോകണം’’ ; ഛത്തീസ്‌ഗഢിലെ ക്രൈസ്തവവേട്ട

റായ്പുർ (ഛത്തീസ്ഗഢ്) ‘‘ഈ തിലകം നെറ്റിയിൽ തൊട്ടാൽമാത്രം ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാം. ഇവിടെ മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം താമസിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെനിന്ന് പോകണം’’–-…

error: Content is protected !!