ചാവക്കാട് ഫ്ലോട്ടിങ്‌ ബ്രിഡ്‌ജിൽ ചാളച്ചാകര

ചാവക്കാട് >  കൗതുകക്കാഴ്‌ചയായി ചാവക്കാട് ബീച്ചിലെ ഫ്ലോട്ടിങ്‌ ബ്രിഡ്‌ജിലെ ചാളച്ചാകര. ചാവക്കാട് ബ്ലാങ്ങാട് ബീച്ചിൽ വെള്ളിയാഴ്‌ച രാവിലെ പത്തരയോടെയാണ് സംഭവം. കഴിഞ്ഞ…

error: Content is protected !!