ചീരാലിനെ വിറപ്പിച്ച കടുവ കൂട്ടിൽ

ബത്തേരി വയനാട്ടിൽ ബത്തേരി, ചീരാൽ മേഖലയെ ഒരുമാസത്തിലേറെ ഭീതിയിലാക്കിയ കടുവ കൂട്ടിലായി. പത്തുവയസ്സുള്ള ആൺകടുവയാണ്‌ വെള്ളി പുലർച്ചെ മൂന്നിന്‌ പഴൂർ തോട്ടാമൂല…

error: Content is protected !!