ഞാന്‍ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു. ഇനി മോഷ്ടിക്കില്ല; കണ്ണൂർ ജയിലിൽ നിന്ന് ഷെഫ് പിള്ളക്ക് കത്ത്

കൊച്ചി: കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്നും തന്നെ തേടിയെത്തിയ കത്ത് പങ്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഷെഫ് പിള്ള. ഒരു മോഷണ കുറ്റത്തിന് ജയിലിൽ…

error: Content is protected !!