കോഴിക്കോട് അമ്മയും കുഞ്ഞും കിണറ്റിൽ മരിച്ചനിലയിൽ

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം കോഴിക്കോട് ചേമഞ്ചേരിയിൽ അമ്മയേയും കുഞ്ഞിനേയും കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ചേമഞ്ചേരി തുവ്വക്കോട് പോസ്റ്റാഫീസിനു സമീപം മാവിള്ളി വീട്ടിൽ…

error: Content is protected !!