കൊല്ലത്ത് മെഡിക്കൽ ഗോഡൗണിൽ വൻ തീപിടിത്തം

കൊല്ലം ഉളിയക്കോവിലിൽ മെഡിക്കൽ ഗോഡൗണിൽ വൻ തീ പിടിത്തം. അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഫയർ ഫോഴ്സ് സ്ഥലത്തെത്തി തീ അണക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. മെഡിക്കൽ സർവീസ്…

error: Content is protected !!