ചേനപ്പാടിയിൽ വീണ്ടും ഭൂമിക്കടിയിൽനിന്നും മുഴക്കം

കോട്ടയം> കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, എരുമേലി പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലകളിൽ വീണ്ടും ഭൂമിക്കടിയിൽനിന്ന് മുഴക്കം കേട്ടതായി നാട്ടുകാർ. ചേനപ്പാടി, വിഴിക്കിത്തോട് മേഖലകളിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ…

error: Content is protected !!