ചെങ്കൽ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം: മെഡിക്കൽ ഓഫീസറെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തു

തിരുവനന്തപുരം> ചെങ്കൽ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ഞായറാഴ്ച ഡോക്ടർമാർ ആരും ഇല്ലാതിരുന്ന സംഭവത്തിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഇൻചാർജ് വഹിക്കുന്ന ഡോക്ടറെ അന്വേഷണ വിധേയമായി…

error: Content is protected !!