ബന്ധുവീട്ടിൽ തല്ലുണ്ടാക്കി ചികിത്സക്ക് ആശുപത്രിയിലെത്തി; ആശുപത്രിയിലും വമ്പൻ തല്ലുമാല

പ്രതിയായ  അജുവിൻറെ മാതൃസഹോദരിയുടെ ഭര്‍ത്താവിന്റെ ശവസംസ്കാരച്ചടങ്ങിന് എത്തിയ കൂട്ടുകാരായ പ്രതികൾ മരണവീട്ടില്‍ പരസ്പരം അടിയുണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു Source link

error: Content is protected !!