ശബരിമല തീർത്ഥാടനത്തിനായുള്ള ചെങ്ങന്നൂർ- പമ്പ റെയിൽവേ പാത: സാധ്യതാപഠനം മൂന്നുമാസത്തിൽ പൂർത്തിയാകും; 2025ഓടെ തീരുമാനം

(File photo) കോട്ടയം: ലക്ഷക്കണക്കിന് ശബരിമല തീർത്ഥാടകർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ചെങ്ങന്നൂര്‍ നിന്നും പമ്പ വരെയുള്ള റെയില്‍വേ പാതയുടെ സാധ്യതാ പഠനം…

error: Content is protected !!