ചെന്നൈ-ബോഡിനായ്ക്കന്നൂര്‍ ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസ് 15ന് തുടങ്ങും; കേരളത്തിന്‍റെ ഹൈറേഞ്ച് ടൂറിസത്തിന് പുതുജീവന്‍

റെയില്‍വെ ലൈനില്ലാത്ത ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തള്ള റെയില്‍വെ സ്റ്റേഷനാണ് ബോഡിനായ്ക്കന്നൂര്‍ Source link

error: Content is protected !!