ചൂളംവിളിയെത്തുന്നു ; ചെന്നൈ ബോഡിനായ്ക്കന്നൂർ ട്രെയിൻ സർവീസ് 15ന്‌ തുടങ്ങും

ശാന്തൻപാറ ഇടുക്കി നിവാസികൾക്കും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും ശബരിമല തീർഥാടകർക്കും സൗകര്യപ്രദമായി ചെന്നൈ–-ബോഡിനായ്ക്കന്നൂർ ട്രെയിൻ സർവീസ്  15ന് തുടങ്ങും. ചെന്നൈയിൽനിന്ന്‌ മധുര, തേനി…

error: Content is protected !!