എസ് ഡി പി ഐ ബന്ധത്തെ തുടർന്ന് ആലപ്പുഴയിലെ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിക്ക് സിപിഎം നിർബന്ധിത അവധി നൽകി

എസ് ഡി പി ഐ നേതാവുമായുള്ള ബിസിനസ് ഇടപാടുകളുടെ പേരിൽ ആലപ്പുഴയിൽ സിപിഎം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ പാർട്ടി നടപടി. ചെങ്ങന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ…

ലോക്കൽ കമ്മറ്റി സെക്രട്ടറിയുടെ SDPl ബന്ധം; ആലപ്പുഴയിൽ സിപിഎമ്മിൽ കൂട്ടരാജി തുടരുന്നു

ആലപ്പുഴ: ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയുടെ എസ്ഡിപിഐ ബന്ധത്തെ ചൊല്ലി ആലപ്പുഴ സിപിഎമ്മിൽ കൂട്ടരാജി തുടരുന്നു. ചെങ്ങന്നൂർ ചെറിയനാട് സൗത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയുടെ…

ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയുടെ SDPI ബന്ധം; ചെങ്ങന്നൂരിൽ 38 അംഗങ്ങള്‍ സിപിഎമ്മിൽ നിന്ന് രാജിവച്ചു

ആലപ്പുഴ: എസ്ഡിപിഐ ബന്ധത്തെ ചൊല്ലി ആലപ്പുഴ സിപിഎമ്മിൽ പൊട്ടിത്തെറി. ചെങ്ങന്നൂർ ചെറിയനാട് സൗത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയുടെ എസ്ഡ‍ിപിഐ ബന്ധത്തെത്തുടർന്ന് 38…

error: Content is protected !!