ചേർത്തലയിൽ ബൈക്ക്‌ കാറിൽതട്ടി ബസിനടിയിൽപ്പെട്ട്‌ അപകടം; രണ്ട്‌ യുവാക്കൾ മരിച്ചു

ചേർത്തല > കാറിൽ തട്ടി നിയന്ത്രണംതെറ്റിയ ബൈക്ക് സ്വകാര്യബസിന്റെ അടിയിൽപ്പെട്ട് രണ്ട്‌ യുവാക്കൾ മരിച്ചു. ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിച്ച മൂന്നാമന്‌ ഗുരുതരപരിക്ക്. പള്ളിപ്പുറം…

error: Content is protected !!