പ്രശസ്ത കാഥികനും സിനിമാ നിർമാതാവുമായിരുന്ന ചേർത്തല ബാലചന്ദ്രൻ അന്തരിച്ചു

ആലപ്പുഴ: പ്രശസ്ത കാഥികനും ആദ്യകാല സിനിമാ നിർമ്മാതാവുമായിരുന്ന ചേർത്തല ബാലചന്ദ്രൻ (76) അന്തരിച്ചു. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രശസ്ത ഹരികഥാ കലാകാരിയും കാഥികയുമായിരുന്ന ചേർത്തല…

error: Content is protected !!