സെമിനാർ നടത്തി

സെമിനാർ : മതം-വർഗ്ഗീയത ഇന്നലെ – ഇന്ന് ചെറുതോണി ടൗൺഹാളിൽസിപിഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം എം സ്വരാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു…

error: Content is protected !!