ഫിറ്റ്‌നസ്‌ ഇല്ല; വനഗ്രാമത്തിലെ സ്‌കൂൾ തുറക്കുമോ…?

ബത്തേരി > കെട്ടിടത്തിന്‌ സുരക്ഷിതത്വ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്‌ ഇല്ലാതായതോടെ  ചെട്ട്യാലത്തൂർ ഗവ. എൽപി സ്‌കൂളിന്റെ ഭാവി അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ. നൂൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിൽ…

error: Content is protected !!