കോഴിക്കോട് കോഴിമുട്ട കള്ളൻമാർ  പിടിയിൽ; കട്ടത് 15000 മുട്ടകൾ

കോഴിക്കോട്: തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് മൊത്തക്കച്ചവടത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന മുട്ടകൾ മോഷ്ടിച്ച മുട്ട കള്ളന്മാർ പിടിയിൽ. കോഴിക്കോട് വെസ്റ്റ്ഹിൽ തെക്കേ കോയിക്കൽ പീറ്റർ സൈമൺ…

error: Content is protected !!