തിരുവനന്തപുരം അമ്പൂരിയിൽ ബേക്കറിയിൽ നിന്നും ചിക്കൻ റോളും ബർഗറും കഴിച്ച 13 പേർക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ

തിരുവനന്തപുരം: അമ്പൂരിയിൽ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച 13 പേർക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റു. എല്ലാവരും ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സതേടി. ഇതിൽ എട്ടു പേർ അമ്പൂരിയിലെ സ്വകാര്യ…

error: Content is protected !!