നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന്റെ കരടിന് ഗവർണർ അംഗീകാരം നൽകി; 23ന് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സഭയിലെത്തും

തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നിയമസഭയുടെ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ നടത്തേണ്ട നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന്റെ കരടിന് ഗവർണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അംഗീകാരം നൽകി. കരട് പ്രസംഗം…

error: Content is protected !!