‘ചീഫ് മിനിസ്റ്റര്‍ കപ്പ്’ ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ടെന്നീസ് ടൂര്‍ണമെന്‍റിനായി 40 ലക്ഷം രൂപ സര്‍ക്കാര്‍ അനുവദിച്ചു

തിരുവനന്തപുരത്ത് ചീഫ് മിനിസ്റ്റര്‍ കപ്പ് ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ടെന്നീസ് ടൂര്‍ണമെന്‍റിനായി സര്‍ക്കാര്‍ 40 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു. ട്രിവാന്‍ഡ്രം ടെന്നിസ് ക്ലബ്ബിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍…

error: Content is protected !!