‘അപ്പൻ’ സിനിമയിലെ ബാലൻ മാഷ്‌; ഇടുക്കി കഞ്ഞിക്കുഴിക്കാരൻ ചിലമ്പൻ ജോസഫ്

വളരെ ശാന്തനായി ഫുള്‍ സ്ലീവ് ഷർട്ടുമിട്ട് സാത്വികനെപ്പോലെ കടന്നുവരുന്ന ബാലൻ മാഷ്. ഇട്ടിയുടെ പ്രധാന ശത്രുക്കളിലൊരാളാണ് ബാലൻ മാഷെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് ആദ്യമേ…

error: Content is protected !!