നടൻ ജയസൂര്യ കായൽ കയ്യേറിയെന്ന കേസിൽ വിജിലൻസ് കുറ്റപത്രം നൽകി

Last Updated : October 19, 2022, 08:08 IST കൊച്ചി: നടൻ ജയസൂര്യ ചിലവന്നൂർ കായൽ കയ്യേറി മതിൽ നിർമിച്ചെന്ന…

error: Content is protected !!