കേന്ദ്ര തീരുമാനം വരും വരെ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് പിഴയില്ല: ​മന്ത്രി ആന്റണി രാജു

തിരുവനന്തപുരം> ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ 12 വയസിൽ താഴെയുള്ള  കുട്ടികളെപ്പോലും മൂന്നാമത്തെ യാത്രക്കാരായി കണക്കാക്കി പിഴ ഈടാക്കില്ലെന്ന് ​ഗതാ​ഗതമന്ത്രി ആന്റണി രാജു. കേന്ദ്രനിമയത്തില്‍…

error: Content is protected !!