ബിഹാറിൽ ഇഷ്‌ടികച്ചൂളയിൽ സ്‌ഫോടനം; 9 പേർ മരിച്ചു

പട്ന> ബിഹാറിലെ ഈസ്റ്റ് ചമ്പാരൻ ജില്ലയിൽ ഇഷ്ടികച്ചൂളയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ ഒമ്പതു തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു. മോതിഹാരിയിലെ രാംഗർവായിൽ വെള്ളി വൈകിട്ടായിരുന്നു അപകടം. ഇഷ്ടച്ചൂള…

error: Content is protected !!