ചൈന റഷ്യ സഹകരണം ആർക്കും എതിരല്ല , മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനും ഭീഷണിയല്ല

ബീജിങ് ചൈന–-റഷ്യ ബന്ധം ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതല്ലെന്ന്‌ ചൈനീസ്‌ വിദേശമന്ത്രി ക്വിൻ ഗാങ്‌. ചൈനീസ്‌ പാർലമെന്റ്‌ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള…

error: Content is protected !!