ചൈനീസ് വിജയത്തിന്റെ നായകന്‍ ; നഷ്ടമായത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ നവീകരിച്ച നേതാവിനെ

രൂക്ഷമായ ഒറ്റപ്പെടല്‍ അതിജീവിച്ച് ലോകത്തിന് മുന്നില്‍ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ നവീകരിച്ച നേതാവിനെയാണ് ജിയാങ് സെമിന്റെ വിയോ​ഗത്തിലൂടെ ചൈനയ്ക്ക് നഷ്ടമായത്.  ചൈനയെ …

error: Content is protected !!