ബഹിരാകാശ പേടക ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി 
ചൈന ; തിരിച്ചെത്തിയത്‌ 276 ദിവസം 
ഭ്രമണപഥത്തിൽ തങ്ങിയശേഷം

ബീജിങ്‌ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ബഹിരാകാശ പേടക സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ ചൈനയുടെ പരീക്ഷണം വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ച്‌ ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തി.  276 ദിവസം ഭ്രമണപഥത്തിൽ…

error: Content is protected !!