പ്രതീക്ഷയുടെ ചിങ്ങപ്പുലരി; പുതുവർഷത്തെ വരവേറ്റ് മലയാളികൾ

കൊല്ലവർഷം പിറക്കുന്ന ചിങ്ങത്തെ സമൃദ്ധിയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിൻറെയും മാസമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത് Source link

Chingam 1 2023: കാർഷിക സമൃദ്ധിയുടെ ഓർമ്മകളുണർത്തി ചിങ്ങപ്പുലരി; ഓണത്തെ വരവേൽക്കാൻ പ്രതീക്ഷയോടെ മലയാളികൾ

ഇന്ന് ചിങ്ങം ഒന്ന്…. മലയാളത്തിൻ്റെ പുതുവർഷാരംഭമാണ് ചിങ്ങപ്പിറവി…. പഞ്ഞകർക്കടകത്തിൻ്റെ താണ്ഡവകാലം കടന്ന് കാർഷിക സമൃദ്ധിയുടെയും വിളവെടുപ്പിൻ്റെയും ഉത്സവത്തിനാണ് ചിങ്ങപ്പുലരിയിൽ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്……

Chingam 1 2023: പഞ്ഞക്കർക്കടകം പിന്നിട്ട് പ്രതീക്ഷയുടെ ചിങ്ങപ്പുലരി; നാളെ ചിങ്ങം ഒന്ന്, മലയാളിയുടെ പുതുവർഷപ്പിറവി

Chingam 1 importance: പഞ്ഞ കര്‍ക്കടകം മാറി ചിങ്ങപ്പുലരി പിറക്കുന്നതോടെ സമൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യവും നിറയുന്ന ദിനങ്ങളാണ് മലയാളിക്ക്. സന്തോഷ പൂർണമായ പുതുവർഷത്തിലേക്കാണ്…

error: Content is protected !!