സ്കൂൾ പ്രഥമാധ്യാപിക റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; ട്രെയിൻ തട്ടിയതെന്ന് സംശയം

കോട്ടയം: പ്രഥമാധ്യാപികയെ  റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഇത്തിത്താനം മലകുന്നം സ്‌കൂളിലെ പ്രഥമാധ്യാപികയെയാണ് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.ഇത്തിത്താനം…

error: Content is protected !!